Psykologisk behandling

Jag erbjuder KBT, mindfulnessträning, stödsamtal och psykoedukation vid ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och intellektuella funktionsnedsättningar.

Vuxna närstående är välkomna att delta om så önskas, t.ex. vid psykoedukation där man tillsammans kan få lära sig mera om diagnosen, vad den innebär, få information om olika strategier, vilka samhällsinsatser som finns, med mera.

Behandlingen kan riktas mot de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna eller psykologisk tilläggsproblematik. Behandlingen kan också handla om hur man kan bearbeta och förhålla sig till sin diagnos, få en ökad självförståelse eller annat man önskar hjälp med (men kanske inte har satt ord på).

- Vill du veta mer om hur en behandling går till? Eller har du andra frågor och funderingar? Du är välkommen att kontakta mig för kostnadsfri information.