Utredning

Jag erbjuder begåvningsutredningar för personer över 16 år med etablerade och moderna testinstrument (WAIS-IV). WAIS-IV tar ungefär 2-3 timmar att genomföra och kan göras vid ett och samma tillfälle.

Jag erbjuder neuropsykiatrisk utredning av ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd för vuxna. Utredningen följer vägledningsdokumentet Regionalt vårdprogram för ADHD, Autism, Lindrig utvecklingstörning.
Vid behov för läkarkontakt skickas remiss.

- Vill du veta mer om hur en utredning går till? Eller har du andra frågor? Du är välkommen att kontakta mig för kostnadsfri information.