Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness baseras på österländsk meditationstradition och innebär att genom övningar praktisera närvaro och acceptans i stunden. För personer med ADHD och autism är mindfulness särskilt väl lämpat för att träna uppmärksamhet, minska distraktion och hantera stress.

Jag erbjuder träning i mindfulness för personer med ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Se även Psykologisk behandling.

Rulla till toppen