Mottagningen

Om företaget

Else Waaler KBT & Neuropsykiatri erbjuder handledning, utbildning, kognitiv beteendeterapi (KBT), psykoedukation och utredning inom ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar och komplex beteendeproblematik.

Jag vänder mig till privatpersoner och deras närstående, utrednings- och behandlingsenheter, boenden, skolor, företag, utbildningsanordnare och myndigheter. Verksamheten baseras på aktuell vetenskaplig kunskap och etablerad klinisk praxis såsom formuleras i svenska och internationella vägledningsdokument. Alla insatser vilar på respekt och lyhördhet för klientens egen problemformulering och önskemål.

Företaget startade på deltid 1999, men drivs på heltid sedan 2013 av mig, psykolog Else Waaler. Jag arbetar över hela landet. Min mottagning ligger på Kungsholmen, centralt i Stockholm nära buss, tåg och t-bana (se under Kontakt).

Uppdragsgivare har bl.a. varit:
Karolinska Institutet
Stockholms Universitet
Norra Stockholm Psykiatri
Psykiatri Nordväst
Psykiatri Sydöst
Södertälje psykiatri
PRIMA Barn-och vuxenpsykiatri AB
Habilitering & Hälsa Stockholm
Maria Beroendecentrum AB
Västerås stad: Särskilda omsorgen Skultuna kommun
MISA
Attention/Activa: LÖSA projektet
Enigma omsorg
Centrum för kunskapsutveckling, CKU
Stockholms Stadsbibliotek
Tandläkarförbundet
Statens kärnkraftsinspektion
Privatpersoner och familjer

Org.nr: 6504073443. Momsreg. nr: SE650407344301. Godkänd för F-skatt