> Handledning/konsultation - Else Waaler

Handledning /
konsultation

Jag erbjuder psykiatriska mottagningar och vårdenheter handledning i neuropsykiatrisk utredningsmetodik och psykologisk behandling vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För olika typer av SoL- och LSS-boenden erbjuder jag personalhandledning utifrån Positivt beteendestöd, PBS. PBS är en metod inom Tillämpad beteendeanalys (TBA) som är särskild lämplig för personer med stora funktionsnedsättningar där vårdetik är extra betydelsefullt på grund av personens stora beroende av andra.

Jag ger konsultation och handledning till familjer, närstående, arbetsgivare och skolpersonal som önskar förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdragen utformas utifrån behov och önskemål.

Else Waaler KBT & Neuropsykiatri

© Else Waaler / E: else.waaler@gmail.com