Föreläsningar/
utbildning

Jag erbjuder föreläsningar och utbildning för vårdpersonal, gruppboenden, skola, myndigheter, företag, studenter och allmänhet.

Exempel på föreläsningar jag hållit på senare år:

ADHD/ADD hos vuxna.

ADHD/ADD i arbetslivet.

ADHD/ADD och stress.

ADHD/ADD och samtidiga psykiatriska tillstånd.

Psykologisk behandling vid ADHD/ADD hos vuxna.

PEGASUS – psykoedukativ kurs för vuxna med ADHD och deras närstående: hur implementera i klinisk verksamhet?

Autismspektrumtillstånd hos vuxna.

Autismspektrumtillstånd – utredning och behandling enligt evidens och beprövad erfarenhet.

Positivt beteendestöd, PBS: att förebygga och förändra beteendeproblem med PBS.

Positivt beteendestöd i gruppboende – strategier och övningar. Heldags workshop för personal.

Intellektuell funktionsnedsättning – utredning och åtgärder.

Intellektuell funktionsnedsättning – att förstå och bemöta personer med kognitiva nedsättningar i gruppboenden.

Ångest hos personer i gruppboenden – så kan boendehandledare stödja och lindra.

22q11 deletionssyndrom – psykologisk och kognitiv utveckling från barn till vuxen.

Föreläsningar och utbildningar utformas utifrån önskemål och grundkunskaper. Välkommen att kontakta mig här.

Rulla till toppen