> Föreläsningar/utbildning - Else Waaler

Föreläsningar/
utbildning

Jag erbjuder föreläsningar och utbildning för vårdpersonal, gruppboenden, skola, myndigheter, företag, studenter och allmänhet.

Föreläsningar och utbildningar utformas utifrån önskemål och grundkunskaper.

Exempel på föreläsningar jag hållit på senare år:

 • ADHD/ADD hos vuxna.
 • ADHD/ADD – utredning och behandling enligt evidens och beprövad erfarenhet.
 • ADHD/ADD i arbetslivet.
 • ADHD/ADD och stress.
 • ADHD/ADD och samtidiga psykiatriska tillstånd.
 • Psykologisk behandling vid ADHD/ADD hos vuxna.
 • Autismspektrumtillstånd hos vuxna.
 • Autismspektrumtillstånd – utredning och behandling enligt evidens och beprövad erfarenhet.
 • PEGASUS – psykoedukativ kurs för vuxna med ADHD och deras närstående: hur implementera i klinisk verksamhet?
 • Intellektuell funktionsnedsättning – utredning och åtgärder.
 • Intellektuell funktionsnedsättning – att förstå och bemöta personer med kognitiva nedsättningar i gruppboenden.
 • Ångest hos personer i gruppboenden – så kan boendehandledare stödja och lindra.
 • Positivt beteendestöd, PBS: att förebygga, förstå och förändra beteendeproblem med PBS.
 • Positivt beteendestöd i gruppboende – strategier och övningar. Heldags workshop.
 • 22q11 deletionssyndrom – psykologisk och kognitiv utveckling från barn till vuxen.

Else Waaler KBT & Neuropsykiatri

© Else Waaler / E: else.waaler@gmail.com