> Utredning - Else Waaler

Utredning

Jag erbjuder neuropsykiatrisk utredning av ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd för personer över 16 år. Utredningen följer evidens och beprövad erfarenhet. För personer skrivna i vissa landsting (ej Region Stockholm) kan utredning göras genom fritt hälsoval. Jag erbjuder begåvningsutredningar för personer över 16 år med etablerade och moderna testinstrument (WAIS-IV). WAIS-IV tar ungefär 2 timmar att genomföra och kan göras vid ett och samma tillfälle.

Vill du veta mer om hur en utredning går till? Eller har du andra frågor? Du är välkommen att kontakta mig för kostnadsfri information.

Else Waaler KBT & Neuropsykiatri

© Else Waaler / E: else.waaler@gmail.com