Utredning

Jag erbjuder neuropsykiatrisk utredning av ADHD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktion för personer från 16 år och uppåt. Även du som är äldre och i pensionsålder är välkommen att kontakta mig. Utredningen följer vetenskaplig evidens och görs med etablerade metoder.

Utredningen sker i ett öppet samarbete och med en tydlig pedagogik så du får lära dig mera om dig själv, och om vilka behandlingsinsatser som kan vara hjälpsamma for dig. När utredningen är klar får du med dig skriftlig dokumentation som kan användas i kontakt med andra vårdgivare, handläggare, närstående eller andra som behöver kunskap om din diagnos. Jag kan även bistå i samverkansmöten med arbetsgivare, handläggare eller andra när det är önskvärt. Uppföljande besök kan erbjudas om du önskar en fördjupad förståelse av utredningens resultat och en eventuell diagnos.

En utredning är vanligtvis klar efter sex veckor och består av skattningsformulär, tester och intervjuer. Det är önskvärt att en närstående, till exempel en förälder, syskon, vän eller partner, deltar. Du behöver avsätta en heldag då vi ses på min mottagning och oftast kompletteras besöket med ytterligare intervju över telefon. När utredningen är klar så ses vi igen på mottagningen för en återkoppling av utredningens resultat och samtal om hur du kan gå vidare för att få bra hjälp och stöd framöver.

Vill du veta mera om hur en utredning går till, om jag har kö eller vad det kostar? Eller har du andra frågor och funderingar? Du är välkommen att kontakta mig för kostnadsfri information.

Rulla till toppen