Else Waaler

Legitimerad psykolog sedan 2001 och Specialist inom neuropsykologi sedan 2014. Utbildad vid Psykologprogrammet Uppsala universitet med terapeutisk inriktning Kognitiv beteendeterapi, KBT. Specialiserad inom ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, intellektuella funktionsnedsättningar och komplex beteendeproblematik hos vuxna. 

2003-2013 var jag verksam på heltid som psykolog vid Neuropsykiatriska enheten vid Karolinska, Psykiatri Nordväst. Där arbetade jag med utredning, psykologisk behandling, handledning, utbildning, metodutveckling och forskning inom neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna, främst ADHD/ADD, autismspektrumstörningar, intellektuella funktionsnedsättningar och olika genetiska syndrom.
Jag har under åren utrett ett par hundra män och kvinnor, från 17 – 70 år, alla olika och med större eller mindre svårigheter. Det gör att jag är väl bekant med den stora variationen i symtom och behov som finns bland personer med en neuropsykiatrisk diagnos. Jag har också god inblick i hur symtomen, på gott och ont, kan påverka familj och vänner.
Jag har lång erfarenhet av psykologisk behandling av ADHD hos vuxna, både i grupp och individuellt. 2009-2013 deltog jag i utvecklingen av psykoedukativa grupper för vuxna med ADHD och deras närstående (PEGASUS) vid Karolinska institutet/Psykiatri Nordväst.

Publikationer och utvecklingsprojekt jag deltagit i:

Waaler, E och Axelsson, A. IDA – Intervju vid Diagnostik av Autism. (2018). Pilgrim Press AB.

Hirvikoski, T., Lindström, T., Carlsson, J., Waaler, E., Jokinen, J., Bölte, S. (2017). Psychoeducational groups för adults with ADHD and their significant others (PEGASUS): a pragmatic multicenter randomized controled trial. European Psychiatry, 44, 141 – 152.

Hirvikoski, T., Waaler, E., Lindström, T., Bölte, S., Jokinen, J.(2014). Cognitive behaviour therapy-based psychoeducational groups for adults with ADHD and their significant others (PEGASUS): an open clinical feasibility trial. ADHD Atten Def Hyp Disord.

Hirvikoski, T., Waaler, E., Carlsson, J., Helldén, G., Lindström, T. (2016). PEGASUS – kurs för vuxna med ADHD och ders närstående. 2a reviderade upplagan. Arbetsbok och kursbok. Hogrefe Psykologiförlaget AB.

Hirvikoski, T., Pihlgren, C., Waaler, E. m,fl. (2010). Psykoterapi for vuxna med ADHD Hogrefe Psykologiförlaget AB.

Hirvikoski, T., Waaler, E., Alfredsson, J., et.al. (2011).Reduced ADHD symptoms in adults with ADHD after structured skills training group: results from a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, Vol 49, 175–185.

Klaradokumentet – om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning. (2009). Stockholms läns sjukvårdsområde. (PDF).

Hirvikoski, T., Waaler, E., Bothén, P. m.fl. (2006). Utredning och diagnostik av ADHD hos vuxna Hogrefe Psykologiförlaget AB.

Jag deltog också i utvecklingen av den svenska versionen av de neuropsykologiska testbatterierna WAIS-III NI och D-KEFS för Psykologiförlaget AB.

Medlemskap:
Sveriges Psykologförbund
Riksförbundet Attention
Psykologföretagarna
Sveriges Neuropsykologers Förening
International Neuropsychological Society

Rulla till toppen