Positivt beteendestöd (PBS)

Positivt beteendestöd (PBS)

PBS utvecklades i USA som en riktning inom beteendeterapin speciellt utformat för personer med stora funktionsnedsättningar och omfattande hjälpbehov. Detta är personer som är starkt beroende av andra människor och som ofta har begränsat inflytande över sin egen livssituation. PBS har därför särskilt fokus på vårdetiska frågor och på individens egen delaktighet och livskvalitet.

Som vid all beteendeterapi använder sig PBS av funktionell analys för att förstå vad som orsakar ett problematisk beteende. Vissa beteenden kan för utomstående vara svåra att förstå, som att göra sig illa eller förstöra saker. Ett grundläggande antagande inom PBS att alla beteenden går att förstå och är logiska för en individ givet ett visst sammanhang. Med funktionell analys kan man systematiskt undersöka vad som orsakar ett beteende och hur samspelet mellan individ och omgivningen sker.

Centralt vid PBS är förebyggande åtgärder och att skapa förutsättningar i personens sociala, psykologiska och fysiska miljö som gör funktionella och sociala beteenden naturliga. Målet med PBS är god livskvalitet, samhällsdelaktighet, trygghet och autonomi.

Regelbunden handledning till personal är centralt inom PBS i boenden.

Jag erbjuder utbildning i PBS och handledning till boendepersonal över hela landet. Länk: Handledning/Konsultation.

Rulla till toppen