Föreläsningar/
utbildning

Jag erbjuder föreläsningar och utbildning för vårdpersonal, skola, myndigheter, företag, studenter, personer med diagnos och närstående.

Föreläsningar och utbildningar utformas utifrån önskemål och grundkunskaper.

Exempel på föreläsningar:

 • Neuropsykiatriska tillstånd: ADHD, Autism, Lindring utvecklingsstörning – Utredning och diagnostik.
 • Neuropsykiatriska tillstånd: ADHD, Autism, Lindring utvecklingsstörning – Åtgärder och behandling.
 • ADHD/ADD hos vuxna
 • Autismspektrumtillstånd hos vuxna
 • Psykologisk behandling vid ADHD/ADD hos vuxna
 • ADHD/ADD i arbetslivet
 • ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd hos flickor och kvinnor
 • Intellektuell funktionsnedsättning – utredning och åtgärder
 • Positivt beteendestöd, PBS: att förebygga, förstå och förändra beteendeproblem med PBS
 • Positivt beteendestöd i boendet. Heldags workshop
 • 22q11 deletionssyndrom – psykologisk och kognitiv utveckling från barn till vuxen