Neuropsykiatri

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri är ett paraplybegrepp som beskriver vissa diagnoser, bl.a. ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd (AST) och intellektuella funktionsnedsättningar. Gemensamt för de neuropsykiatriska tillstånden är att de visar sig i barndomen, ofta är livslånga och påverkar olika kognitiva funktioner som uppmärksamhet, kommunikation eller inlärning.

ADHD innebär att man har svårigheter med ouppmärksamhet, överaktivitet/rastlöshet och impulsivitet. Om svårigheterna främst handlar om ouppmärksamhet, och endast i begränsad grad impulsivitet eller överaktivitet/rastlöshet, kallar man det ADD. Vid ADD kan man också vara underaktiv med svårigheter att komma igång och motivera sig för olika aktiviteter. Konsekvenser av ADHD i vuxen ålder kan vara svårigheter att klara av studier eller problem i relationen. Starka sidor är ofta energi, kreativitet och flexibilitet.

Autismspektrumtillstånd (AST) innebär att man har nedsättningar inom kommunikation, social ömsesidighet och begränsade intressen och beteenden. Diagnoser som Asperger syndrom, Högfungerande autism och Atypisk autism ingår alla under betäckningen Autismspektrumtillstånd (AST). En konsekvens i vuxen ålder kan vara svårigheter att etablera relationer utanför familjen eller stå ut med mycket stimulans. Starka sidor är ofta noggrannhet, lojalitet och ansvarstagande.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har begränsningar i förståelse, framförallt teoretisk förståelse. För en diagnos krävs att man har en uppmätt IK under 70 i neuropsykologiska test och svårigheter att självständigt hantera olika krav i vardagen. En konsekvens i vuxen ålder kan vara svårigheter att leva så självständigt som man önskar, lära sig vissa saker och att lösa olika problem. Starka sidor är ofta sociala och praktiska färdigheter.

Med utredning, stöd och behandling kan man få god livskvalitet trots funktionsnedsättning!

Jag erbjuder neuropsykiatriska utredningar och psykologiska insatser för vuxna med misstänkt neuropsykiatrisk problematik. Länk: Utredning, Psykologisk behandling

Rulla till toppen