Neuropsykologi

Neuropsykologi

Neuropsykologi undersöker sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. I en neuropsykologisk utredning kan man få veta mer om sina kognitiva funktioner (t.ex. minne, språk, logisk-analytiskt tänkande), vilka som är ens styrkor och svagheter.
Ett i Sverige och internationell väletablerat neuropsykologiskt test är Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS-IV. Detta är ett batteri av deltest som mäter IK och ger en profil över olika kognitiva funktioner. Deltesten i WAIS-IV mäter bl.a. verbal och perceptuell funktion, kognitiv snabbhet och arbetsminne. Testet tar ca 1½ – 2½ timme att genomföra. Efteråt ges en muntlig återkoppling på testresultaten tillsammans med ett skriftligt utlåtande.

Jag erbjuder neuropsykologisk begåvningsbedömning med WAIS-IV för personer över 16 år. Länk: Utredning.

Rulla till toppen