Psykoedukation

Psykoedukation

Psykoedukation innebär att man får lära sig (= ”edukation”) om ett psykologiskt tillstånd (= ”psyko”) eller en diagnos, t.ex. ADHD, intellektuella funktionsnedsättningar eller autism. Kunskapen utgår från vetenskap och etablerad praxis och kan handla om många olika saker. Bl.a.: vad diagnosen innebär (t.ex. Vad menas med Autismspektrumtillstånd? Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD?), vilka behandlingar som finns (t.ex. Hur kan man behandla ADHD?), information om olika strategier (t.ex. Att hantera tid eller organisera sin vardag), stödinsatser (t.ex. Kan man få studiestöd på universitetet om man har Asperger syndrom?), och mycket annat.

Psykoedukation kan ges individuellt, i par eller i grupp. Om möjligt rekommenderas att närstående (en partner, förälder, syskon, vän, vuxet barn…) deltar, men det är högst individuellt om man vill involvera andra. Psykoedukation kan ges vid ett eller flera tillfällen och anpassas individuella behov.

Vid Neuropsykiatriska enheten Karolinska har jag under några år deltagit i utvecklingen av psykoedukativa grupper för vuxna med ADHD/ADD och deras närstående (PEGASUS-projektet). En manual planeras att ges ut under hösten 2013 för att modellen ska kunna spridas till olika mottagningar i Sverige. Mitt vetenskapliga arbete till specialistutbildningen för psykologer är en vetenskaplig utvärdering av den första kursen vi hade i projektet. Den går att läsa här: Better Knowledge and Improved Relationships Among Adults with ADHD and Their Significant Others: A Pilot Study of Psychoeducational Groups.

Jag erbjuder individuellt anpassat psykoedukation vid ADHD/ADD, autismspektrum och intellektuella funktionsnedsättningar för individer, par och familjer. Se också under Psykologisk behandling.

Rulla till toppen