PEGASUS – kurs för vuxna med ADHD och deras närstående
Av Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Johan Carlsson, Gabriel Helldén och Therese Lindström. Hogrefe Psykologiförlaget AB.

”PEGASUS är ett komplett psykoedukativt kursmaterial som har utvecklats för att bemöta behoven av information, erfarenhetsutbyte och utbildning i funktionsnedsättningen ADHD. PEGASUS-kursen genomförs i grupp och ger ökad kunskap om ADHD, behandlingar, strategier och vad det finns för stöd att tillgå. Dessutom får deltagarna möjlighet att lära sig mer om sig själva och nå större förståelse för andras situation – och på det sättet förbättra relationskvalitén. Gruppformatet ger många tillfällen för erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. PEGASUS är ett bra alternativ som en första psykologisk behandling efter diagnos”.

Rulla till toppen