Författarnamn: Else Waaler

PEGASUS – kurs för vuxna med ADHD och deras närstående Av Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Johan Carlsson, Gabriel Helldén och Therese Lindström. Hogrefe Psykologiförlaget AB. ”PEGASUS är ett komplett psykoedukativt kursmaterial som har utvecklats för att bemöta behoven av information, erfarenhetsutbyte och utbildning i funktionsnedsättningen ADHD. PEGASUS-kursen genomförs i grupp och ger ökad kunskap om

Läs mer »

Rulla till toppen